Ambassadeur Bernard Moorlag

Over Geloof & Liefde

Een campagne waarin verbinden centraal staat. Verbinden van mensen, verbinden van overtuigingen, verbinden van… uiteenlopende gedachtepatronen over geloof en liefde. Maar ook: samen willen luisteren, onderzoeken en in gesprek gaan.

Zijaanzicht van Bernard

En vooral het woordje ‘samen’ blijkt binnen de thematiek geloof en LHBTI nog best een uitdaging. Nog steeds is er een grote verdeeldheid in kerkelijk Nederland binnen deze thematiek. Kamp ‘positief, kamp ‘negatief’, kamp ‘ik zeg niks’…

En juist daarom ben ik ervan overtuigd dat deze campagne nodig is. Niet om nog meer in te zoomen op de verschillen die gelovigen en LHBTI+’ers uit elkaar drijven. Nee, juist om de verschillen duidelijk te krijgen, er vervolgens samen over te praten en zo van elkaar te leren. En wie weet om zo tot de overtuiging te komen dat er tussen erkennen en accepteren nog een groot verschil zit, maar dat ook daarin wel al een stukje toenadering zit.

Over Geloof & Liefde is wat mij betreft geen sluitstuk van een jarenlange aanloop. Nee, het is het begin van, hopelijk, veel gesprekken waarin we van elkaar willen leren. Leren in de breedste zin van het woord. En nee, zelfs dan hoeven we het écht nog niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar wellicht leren we dan wel om respectvol elkaars (uiteenlopende) standpunten te erkennen en wie weet zelfs te accepteren.

Mijn wens: praat, luister, leer, kijk, parkeer, voel… en als ik me niet vergis zijn dit allemaal werkwoorden. Al deze werkwoorden zijn, mijns inziens, nodig om samen te leren Over Geloof & Liefde.

Bernard Moorlag

Ambassadeur Over Geloof & Liefde

PS. Over Geloof & Liefde organiseert de komende tijd bijeenkomsten, gesprekken en meer. Als ambassadeur van Over Geloof & Liefde zal ik aanwezig zijn bij verschillende gelegenheden. Ik kijk ernaar uit om u en jou te ontmoeten en uiteraard om in gesprek te gaan!