Campagne en samenwerking

Over Geloof & Liefde

Over geloof en liefde valt veel te zeggen. Toch is erover praten niet overal vanzelfsprekend en gemakkelijk. Waar geloof en LHBTI elkaars pad kruisen, blijven monden en deuren nog vaak gesloten. Terwijl aan beide zijden verhalen en visies bestaan die gedeeld én gehoord mogen worden – want we weten zoveel niet van elkaar.

Over Geloof & Liefde wil gesprekken op gang brengen. Overtuigingen en ervaringen een stem geven. Bruggen bouwen tussen kerken, geloofsgemeenschappen, LHBTI’ers en LHBTI-organisaties. Oftewel, geloof en liefde verbinden. Zo kunnen we verkennen en ontdekken. Over en van elkaar leren. Vanuit wederzijds respect en nieuwsgierigheid.

Over Geloof & Liefde is ook een platform voor persoonlijke verhalen en verschillende overtuigingen. Een veilige plek voor vragen en antwoorden. Voor anonimiteit en openheid. Voor goede gesprekken en nieuwe perspectieven. Voor bewustwording en zichtbaarheid. Voor ontmoeting en verbinding. En bovenal voor mensen.

Ambassadeur Bernard Moorlag vertelt je meer over de campagne Over Geloof & Liefde

Lees meer

Rj7a2315

“De dialoog is het begin van begrip”

Lees de column van Martijn

Over Geloof & Liefde is een campagne ter bevordering van open gesprekken over geloof en homoseksualiteit, door verbinding te initiëren tussen LHBTI- en geloofsgemeenschappen. Deze regionale campagne is ontwikkeld i.s.m. gemeenten Zwolle, Dalfsen, Kampen, Ommen en Steenwijkerland en met stichtingen Verscheurd, Wijdekerk en COC Zwolle.